Algab tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse 2. taotlusvoor

Algab tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse 2. taotlusvoor

24. märts 2009

Taotluste vastuvõtt tehnoloogiainvesteeringu toetuse saamiseks algab EAS-is 25. märtsil 2009 ja lõpeb 4. mail 2009. a.

Toetuse taotlusvooru eelarve on 320 miljonit eesti krooni.

Toetuse eesmärgid

  • Suurendada tööstusettevõtete tootlikkust, ekspordipotentsiaali ning toodete lisandväärtust.
  • Avada uusi turge.
  • Toetada töötajate ümberpaiknemist suuremat lisandväärtust loovatele töökohtadele.

Kes saab toetust taotleda?

  • Eesti äriregistrisse kantud tööstusettevõtjast äriühingud põhitegevusalaga jaos C „Töötlev tööstus” EMTAK 2008 järgi.
  • Nimetatud äriühingutest need, kes ise või kelle emaettevõte on tegutsenud põhitegevusalal vähemalt 24 kuud.

Milleks toetust antakse?

Toetust saab taotleda kuni 36 kuud kestvatele projektidele materiaalse põhivara soetamiseks või immateriaalse põhivara soetamiseks, mis on vajalik soetatud materiaalse põhivara kasutuselevõtuks.

Kui suur on toetus?

Väikestele ja keskmistele ettevõtetele hüvitatakse 40%, suurettevõtetele 20% projekti maksumusest.Sealjuures peab projekti kogumaksumus olema vähemalt miljon, ühistaotluse puhul 2 miljonit krooni.