“Aasta hariduse sõber” – haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

“Aasta hariduse sõber” – haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

14. okt. 2016

Tiitel “Aasta hariduse sõber” tuli Maakondlike Arenduskeskuste perre. Võrumaalt on haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” liitunud Kääpa Põhikool, Meremäe Kool ja Antsla Gümnaasium. Koolituspäev õpetajatele on läbi viidud ka Mõniste koolis.

“See on suur tunnustus ja tõestus, et meie töö on oluline, vajalik ja ka laiemalt märgatud,” ütleb Maakondlike Arenduskeskuste ühe alamtegevuse, haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” koolitusjuht Kristi Goldberg.

8. oktoobril toimus pidulik Aasta Õpetaja gala “Eestimaa õpib ja tänab!”, kus omas kategoorias võidutses 2006. aastal Ida-Virumaalt alguse saanud haridusprogramm “Ettevõtlik kool”. Programm on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

“Alguses ei suutnudki uskuda, et saime sellise suure ja tähtsa tunnustuse!” õhkab Kristi Goldberg, kelle sõnul annab autasu kindlasti juurde enesekindlust. “Igapäevases töös ei muutu meil pärast galat otseselt midagi, jätkuvalt anname endast parima. Aga eks see ikka lisamotivatsioon oli.”

Programm sai alguse ühisest murest. Kristi Goldberg meenutab, et kogu programm sai alguse siis, kui Ida-Viru Ettevõtluskeskusesse tulid kokku nii MTÜ’d, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad ning jagasid ühist muret seoses noortega. “Ettevõtjate hinnangul jäi noortel puudu isikuomadustest, mis pole tööandja pädevuses õpetada. Kohalik omavalitsus soovis aktiivseid kodanikke, kel oleks side kogukonnaga,” räägib Goldberg.

Ettevõtluskeskusena hakkasid nad maailmas ringi vaatama ja uurima, kuidas on taolist mure mujal lahendatud. Šotimaalt saadud inspiratsiooni ja eeskuju toel loodigi haridusprogramm “Ettevõtlik kool”. Läbi selle püütakse noortele õppeprotsessi käigus anda võimalikult palju taolist õppimisvõimalust, mis aitaks neil kujuneda ettevõtlikuks inimeseks. “Oluline on õpitu seostamine reaalse eluga. See tähendab, et kool peab olema avatud partneritele ja tegema aktiivset koostööd näiteks kohalike ettevõtjatega,” toob Kristi Goldberg välja.

Ühendades riikliku õppekava ja partneritelt saadava praktilise ning igapäevase kogemuse muutub kogu õppeprotsess palju mitmekesisemaks ja nauditavamaks nii õpilase kui õpetaja jaoks.

Laienemine on toimunud tänu MAK-võrgustikule. Haridusprogrammi koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kuid mõned aastad tagasi hakati läbi Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku laienema üle Eesti. Tänaseks tegutseb programm tänu kohalikele arenduskeskustele kõikides maakondades. “Ilma MAK’ta ei suudaks “Ettevõtlik kool” nii palju laieneda,” on Kristi Goldberg kindel.

Koolitusjuht tõdeb, et programmi täpset liikmete arvu on isegi raske öelda, sest andmed täienevad iga päev. “Ma tean, et Ida-Virus on liitunud 14 kooli ja lasteaeda. Kokku on võrgustikus asutusi umbes 40,” toob ta välja ja lisab, et saadud nominatsioon annab koolidele ja lasteaedadele kindlasti ka kinnituse, et tegu on hea ja õige haridusprogrammiga.

Muutust on näha koolipere silmades.  Tegutsetud on juba kümme aastat ja näha on ka muutusi. Koolitusjuht tunnistab, et inimeste ettevõtlikkust on keeruline hinnata, selle asemel mõõdavad nad organisatsiooni kasvu ja arengut. Kõige suurem muutus on näha aga siis, kui astuda programmiga liitunud kooli või lasteaia uksest sisse.

“Oleme märganud, et neis koolides on õpilaste ja õpetajate suhtumine nii kooli kui töösse hoopis teistsuguse,” räägib Kristi Goldberg. “Nad on motiveeritumad, rõõmsameelsemad ja mõtlevad pidevalt laiemalt kui ainult oma kooli seinad. Koostööideed, kogukonna haaramine ja erinevate ürituste korraldamine on ainult mõned näited.”

“Ettevõtliku kooli” tegemisi toetavad: Euroopa Regionaalarengu Fond, meetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)“, rakendusüksuse Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) kaudu ning Euroopa Sotsiaalfond Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu.

Mis see Ettevõtlik kool on?
www.evkool.ee

Loe Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku ja noorte ettevõtlikkuse kohta siit:
www.arenduskeskused.ee/et/noorte-ettevotlikkus

Kontakt Võrumaal: Terje Moisto, SA Võrumaa Arenguagentuur, ettevõtluskonsultant, tel 5309 1180, terje@vorumaa.ee