2018. toetati heaolu tegevuste taotlusvoorust Võru maakonna projekte 19 000 euroga!

2018. toetati heaolu tegevuste taotlusvoorust Võru maakonna projekte 19 000 euroga!

29. nov. 2018

Projektivooru eesmärk oli toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi.
Toetati projekte, mis aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võrumaal, suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust, edendavad tasakaalustatud toitumist, vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust.

Kokku laekus taotlusvooru 16 projekti. Taotletav toetus oli 43 534,08 eurot ning jagatav summa 19 000 eurot. Idee elluviimiseks said rahastuse 6 projekti.
Taotlusvoor jagunes meetmeks 1 ja 2. Meede 1 keskendus tervisliku keskkonna ja eluviiside parendamisele ning meede 2 keskendus sotsiaalse sidususe arendamisele.
Järgmisel aastal on planeeritud toetusvoor taas avada kevadel.

  1. aasta rahastatud projektidega saab tutvuda siin: Heaolu taotlusvooru toetatud projektid_2018