16. mail, algusega kell 11.00 toimub Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia “Numbrid ei valeta. Pilk Võru maakonnale läbi Statistikaameti silmade”

16. mail, algusega kell 11.00 toimub Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia “Numbrid ei valeta. Pilk Võru maakonnale läbi Statistikaameti silmade”

2. mai 2019

Seekordne pop-up akadeemia esineja on Statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski, kelle fookus on suunatud Võru maakonna statistilistele näitajatele, võttes aluseks nii Võru maakonna arengustrateegia 2035+ strateegilised eesmärgid kui ka kohalike omavalitsuste arengustrateegiad. Ettekandes räägitakse rahvastikuga seotud protsessidest, iibest ja rahvastiku vananemisest. Pärast akadeemilist loengut toimub ühine mõttevahetus teemal “Kuidas mõõta Võru maakonna arengut?”.
Üritus toimub Võru Riigimaja III korruse saalis, Jüri 12.

Päevakava:
10.45 – 11.00 Kogunemine
11.00 – 12.30 Mihkel Servinski loeng ja ühisarutelu teemal “Numbrid ei valeta – Võru maakonna arengustrateegia 2035+ läbi statistilise prisma? ”
12.30 – 12.45 Sirutuspaus
12.45 – 14.30 Statistika teemaline töötuba “Kuidas mõõta Võru maakonna arengut?”
14.30 – 14.45 Päeva lõpetamine

Palun osalemisest teada anda hiljemalt 14. maiks.