12.05 Eesti – Läti programmi infopäev Võrus

12.05 Eesti – Läti programmi infopäev Võrus

4. mai 2009

12. mail toimub Kubija hotellis Eesti – Läti programmi infopäev

Programm toetab projekte, mis keskenduvad koostööle lätlastega ning mille eesmärgiks on ühiselt lahendada piiriülest lähenemist vajavaid probleeme.

Muuhulgas on eriti oodatud projektid, mis on suunatud inimeste tööoskuste parendamisele ja elukestvale õppele; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, transpordi ning ettevõtete arengu soodustamisele.

Seminar on kõigile tasuta. Palume eelnevalt registreeruda, hiljemalt 8. mail e-maili aadressil helena.jarviste@estlat.eu või telefoni teel 52 81971.

NB! Peatatud on projektide vastuvõtmine toetussuundade alt 2.2 (turism) ja 3.1 (aktiivsete ja jätkusuutlike kogukondade elu- ja töökeskkonna parandamine, sealhulgas sporti ja rekreatsiooni toetav infrastruktuur).

Ette tänades,
Helena Järviste
Programmi konsultant
Eesti – Läti programmi sekretariaat
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Sõbra 56, Tartu
E-post: helena.jarviste@estlat.eu
Telefon: +372 737 7234
Mobiil: +372 52 81971
Fax: +372 6279 701
www.estlat.eu